• Direct uit voorraad leverbaar!
  • Voordelig geprijsd
  • Profielrail op maat gemaakt
  • Budgetline nu verkrijgbaar in meerdere bouwgroottes
  • Direct uit voorraad leverbaar!
  • Voordelig geprijsd
  • Profielrail op maat gemaakt
  • Budgetline nu verkrijgbaar in meerdere bouwgroottes

Toepassing en gebruik van lineaire geleiding (railgeleiding)

Advies railgeleiding:

Een lineaire railgeleiding kan op eindeloos veel manier worden toegepast. Vaak is deze lineaire geleiding als onderdeel van een lineaire eenheid terug te vinden in een machine. Wanneer een lineaire geleiding niet optimaal functioneert, kan dit resulteren in machine uitval. Het is van belang om dit te voorkomen. Daarom geven wij u een aantal adviezen met betrekking tot uw lineaire geleiding.

1) Geen of te weinig onderhoud

Het komt vaak voor dat er geen of te weinig onderhoud wordt verricht. Vaak komt dit omdat men slecht bekend is met verplichte onderhoudsintervallen of er moeilijk bij kan komen. Bij onderhoud aan een machine is het vaak zo dat er een tijdelijke stilstand plaats moet vinden van de machine, waardoor dergelijk onderhoud snel wordt overgeslagen. Houdt er wel rekening mee dat een korte stilstand van onderhoud plaats kan vinden op een tijdstip welke u het beste uitkomt. Uitval van machines komen vaak niet op het gewenste moment en duren over het algemeen vaak veel langer. Een aandachtspunt hierbij is dat als de productie wordt verhoogd, de onderhoudsintervallen ingekort moeten worden. Naast smering is ook visuele controle ten zeerste van belang. Hierbij moet u denken aan signalen van overmatige slijtage, vervuiling, controle van afdichtingen en de bevestigingspunten. Het is van belang dat de machinebouwer rekening houdt met het onderhoud aan de lineaire geleiding, zoals waar de smeernippel bijvoorbeeld geplaatst is enzovoort.

2) Overbelasting, linear rail crash.

Bij het ontwerpen van een machine zal rekening gehouden moeten worden met de kracht die vrijkomt op een lineaire geleiding tijdens een machinecrash of noodstop. Daarnaast zal ook rekening gehouden moeten worden met eventuele trilling die tijdens het draaien van de machine ontstaan. Er zal dus rekening gehouden moeten worden bij het bepalen van de bouwgrootte van de lineaire geleiding met de statische veiligheidsfactoren (Fs) van de radiale belasting en momentbelasting.

3) Vervuiling

De plaats waar vervuiling optreedt in een lineaire geleiding is het meest merkbaar in het dichtlopen van de omloopkanalen van de kogelomloopwagen. Het kan ook voorkomen dat het vuil in de lineaire geleiding plat gedrukt wordt. Hierdoor kan materiaalmoeheid ontstaat en zal alles eerder verslijten. De oorzaak hiervan is meestal een verkeerde keuze van het soort lineaire geleiding. Vaak worden lineaire loopwielgeleidingen gebruikt in een vuilere werkomgeving. Wanneer dit niet mogelijk is, zijn er een aantal oplossingen voor de lineaire geleiding. Kies een loopwagen die ook aan de binnenkant voldoende bescherming biedt, zodat de vuiligheid niet in het omloopkanaal terecht kan komen. Daarnaast zorgt een goede frontafdichting voor bescherming. Ook zijn er vaak optioneel meerdere opzetafdichtingen en vuilschrapers te verkrijgen. In een aantal gevallen kunnen ook balgen geplaatst worden over de lineaire geleiding.

4) Verkeerde smering

Het voornaamste doel van smering is het verminderen van wrijving tussen twee oppervlakken. Voldoende smering bij een lineaire geleiding is goed te zien door een opgehoopt “vetrandje” aan de uiteinden van de slag van de profielrail. Met behulp van smering worden de slijtage oppervlakken beschermd tegen corrosie en neemt slijtage af. Voldoende smering is erg belangrijk. Daarnaast is het ook van belang dat onderzocht wordt hoe hoog de bewegingssnelheden zijn, belasting, de slaglengte en de omgeving in welke de lineaire geleiding wordt gebruikt. De levensduur van het smeervet is ook zeer belangrijk. Indien deze niet meer goed is, zal deze vervangen moeten worden, ook als er nog voldoende smering aanwezig is.

5) Nauwkeurige uitlijning

Een lineaire geleiding of geleidingsrail in een multi-profielrailgeleidingen configuratie moeten zoveel mogelijk parallel gemonteerd worden, omdat een lineaire geleiding minimale toleranties hebben. Wanneer dit niet correct gebeurt gaan de loopwagens zwaarder lopen en worden deze ongelijk belast.

Er zijn drie aandachtspunten bij parallelle montage:

1. De lineaire geleiding met rail moet altijd op exact dezelfde hoogte gemonteerd worden. 2. De lineaire geleiding moet over de volle lengte en op precies dezelfde afstand van elkaar gemonteerd worden. 3. De lineaire railgeleidingen moeten waterpas ten opzichte van elkaar gemonteerd worden.

Verkeerde keuze van een lineaire geleiding en/of voorspanning kan zorgen voor overbelasting. De keuze van een lineaire railgeleiding met kogels of rollen hangt af van de machine. Een lineaire geleiding met kogels zijn geschikt voor hogere snelheden en rollen zijn juist weer meer geschikt om onder hoge belasting torsiemomenten en kortstondige piekbelastingen op te vangen. Het is belangrijk om zowel bij de kogels als bij de rollen met de correcte voorspanning te werken. Dit is afhankelijk van de stabiliteit en de belasting. Overbelasting komt ook voor wanneer er tijdens het machine gebruik hogere snelheden worden gebruikt dan de snelheden die berekend worden tijdens de ontwerpfase.

6) Hoge werktemperaturen

Hoge werktemperaturen kunnen ontstaan door omgevingsfactoren en door de combinatie van een verkeerd smeermiddel en een te hoge voorspanning met een te korte slag. Warmte ontwikkeling ontstaat bij een slag minder dan drie keer de wagenlengte en een hoge voorspanning. Hierdoor krijgt de lineaire geleiding te weinig smering en kan de warmte onvoldoende kwijt. Als gevolg hiervan kunnen onderdelen gaan uitzetten waardoor de kogels in de kogelomloopwagen slechter gaan functioneren of zelfs vast komen te zitten. Daarnaast is ook de warmte bij verticale toepassingen belangrijk. Door de warmte kan het smeervet naar beneden zakken waardoor er bovenin te weinig smering aanwezig is. Naast het gebruik van het juiste smeermiddel is het ook belangrijk om de smeernippel op het hoogste punt te zetten en eventueel meerder smeernippels aan te brengen.

7) Maximale snelheid

Voor alle lineaire railgeleidingen geldt een maximale snelheid. Wij kunnen vele merken leveren en alle lineaire geleidingen hebben verschillende maximale snelheden. De juiste voorspanning en smeermiddelen zijn erg belangrijk bij een lineaire geleiding met hoge snelheden. Wanneer de voorspanning en/of de smeermiddelen niet correct zijn toegepast of de maximale snelheden overschreden worden, kunnen kogels gaan slippen waardoor het smeermiddel minder gaat smeren en kan zelf gaan verbranden. Dit kan leiden tot vervuiling waardoor de geleiding niet goed meer functioneert.

8) Reiniging van de lineaire geleiding

In een aantal industrieën worden reinigingsmiddelen gebruikt. Wanneer hier van te voren geen rekening mee is gehouden door speciale smeervetten te gebruiken kan de lineaire geleiding vroegtijdig uitvallen. Daarom is het van te voren erg belangrijk dat u weet wat de toepassingsgebieden zijn. u kunt dit dan het beste aangeven in het vakje opmerkingen tijdens de bestelling. U moet weten dat een ander smeermiddel ook extra kosten met zich meebrengt welke u in rekening worden gebracht na uw bestelling. U kunt ook eerst een mail sturen wat de mogelijkheden en wat de eventuele extra kosten hiervoor zijn.

Heeft u nog aanvullende informatie nodig over uw geleidingsrail?

Stuurt u dan een mail naar: info@lineairegeleidingshop.nl